xs
xsm
sm
md
lg

อำเภอเมียวดีประกาศเคอร์ฟิว หวังสกัดไวรัสโควิดระบาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายเพียว ส่อโก่โก่ นายอำเภอเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เปิดเผยว่า ฝ่ายปกครองทั่วไปอำเภอเมียวดี อาศัยอำนาจตามประกาศภาวะฉุกเฉิน มาตรา 144 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 ประกาศเคอร์ฟิว เพื่อสกัดโควิด-19 ระบาด

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มระบาดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สภาพความเป็นอยู่ และทำให้เกิดการเสียชีวิตของราษฎร และยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อำเภอเมียวดีจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และการรักษาผู้ป่วยกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการรักษาผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ อำเภอเมียวดีจึงประกาศห้ามราษฎรออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 24.00-04.00 น. ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยประกาศฉบับนี้อาศัยอำนาจตามประกาศภาวะฉุกเฉิน มาตรา 145 โดยให้บังคับใช้เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 24.00 น.เป็นต้นไป