xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้"อนุชา นาคาศัย"เข้าเฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (12 ก.ย.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อประทานพระวโรกาสให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าเฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร