xs
xsm
sm
md
lg

“สมเด็จพระสังฆราชฯ” ประทานพระวโรกาสให้ “อนุชา” เข้าเฝ้าฯในโอกาสกำกับดูแล พศ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สมเด็จพระสังฆราชฯ” ประทานพระวโรกาสให้ “อนุชา” รมต.สำนักนายกฯ เข้าเฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีผู้กำกับดูแล “สำนักพุทธฯ”

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 เวลา 15.00 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เข้าเฝ้าในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่

นายอนุชาเปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงสละเวลาให้เข้าเฝ้าร่วม 1 ชั่วโมง โดยได้ถวายเครื่องสักการะ และกราบถวายรายงานการดำเนินงานตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงพระเมตตาเล่าถึงประวัติของพระองค์ท่านในการปฏิบัติศาสนกิจในอดีต และทรงสอนเรื่องหลักปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งล้วนนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง ขณะที่พระองค์ทรงเน้นย้ำให้ประชาชนชาวพุทธต้องศัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ต้องมีปัญญาด้วย หากมีแต่ศรัทธา ไม่มีปัญญาก็จะทำให้เกิดความลุ่มหลง ฝักใฝ่ในทางที่ผิดได้ จึงต้องใช้คู่กันทั้งศรัทธาและปัญญา.
กำลังโหลดความคิดเห็น...