xs
xsm
sm
md
lg

“สมเด็จพระสังฆราชฯ” ประทานพระวโรกาสให้ “อนุชา” เข้าเฝ้าฯในโอกาสกำกับดูแล พศ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สมเด็จพระสังฆราชฯ” ประทานพระวโรกาสให้ “อนุชา” รมต.สำนักนายกฯ เข้าเฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีผู้กำกับดูแล “สำนักพุทธฯ”

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 เวลา 15.00 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กทม. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เข้าเฝ้าในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่

นายอนุชาเปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงสละเวลาให้เข้าเฝ้าร่วม 1 ชั่วโมง โดยได้ถวายเครื่องสักการะ และกราบถวายรายงานการดำเนินงานตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงพระเมตตาเล่าถึงประวัติของพระองค์ท่านในการปฏิบัติศาสนกิจในอดีต และทรงสอนเรื่องหลักปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งล้วนนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง ขณะที่พระองค์ทรงเน้นย้ำให้ประชาชนชาวพุทธต้องศัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ต้องมีปัญญาด้วย หากมีแต่ศรัทธา ไม่มีปัญญาก็จะทำให้เกิดความลุ่มหลง ฝักใฝ่ในทางที่ผิดได้ จึงต้องใช้คู่กันทั้งศรัทธาและปัญญา.








กำลังโหลดความคิดเห็น...