xs
xsm
sm
md
lg

ทบ.ป้องกันเข้มต่าวด้าวลอบเข้าไทย ป้องกันไวรัสโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก (ทบ.) ระบุว่า กองทัพบกยังดำเนินมาตรการเฝ้าระวังแนวชายแดนป้องกันคนต่างด้าวลักลอบเข้าไทยผิดกฎหมาย และไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคโควิด-19 โดยเฉพาะชายแดนไทยภาคเหนือและด้านตะวันตกอย่างเข้มงวด โดยกองกำลังชายแดน กองทัพบก กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการคัดกรองบุคคลเข้า-ออก บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง จุดผ่านแดน จุดผ่อนปรนตามแนวชายแดน ตลอดจนตามช่องทางธรรมชาติ ทั้งการเพิ่มความถี่การตรวจตรา และการเพิ่มกำลังทหาร ในการลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นพฤติกรรมการลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่ชายแดน ขอให้แจ้งผู้นำชุมชนหรือ กองกำลังชายแดนกองทัพบกประจำพื้นที่