xs
xsm
sm
md
lg

สธ.เผยยอดผู้สัมผัสผู้ต้องขังติดโควิด-19 รวม 970 ราย เสี่ยงสูง 119 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยความคืบหน้าการติดตามผู้สัมผัสผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า  ข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในวันนี้ (6 ก.ย.) พบว่ามีจำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงรวม 970 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 119 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 851 ราย

โดยผู้สัมผัสเสี่ยง 970 ราย ประกอบด้วย บุคคลในครอบครัว จำนวน 6 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ซึ่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ ผู้พักอาศัยในคอนโดบ้านสวนธน 137 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ซึ่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ

ที่ศาลอาญา มีผู้สัมผัส 492 คน แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 478 คน โดยผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำที่ได้รับการตรวจแล้ว 146 ราย ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มี 11 ราย ที่ผลออกมาแล้วว่าไม่พบเชื้อ และมี 2 รายที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจ และ 1 ราย อยู่ระหว่างการติดตาม

ส่วนที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ มี 6 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด และยังอยู่ในการเฝ้าระวังอาการ 14 วัน ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง มีผู้ต้องขัง 36 ราย ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด โดยจากการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ผลไม่พบเชื้อ แต่ยังถูกแยกกักกันจากผู้ต้องขังรายอื่นๆ  ทั้งนี้ ได้มีการนัดหมายการตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้ง คือวันที่ 8 และ 16 กันยายน ขณะที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเรือนจำ 76 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 52 ราย โดยกรณีของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้มีการนัดหมายเก็บตัวอย่าง 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 วันที่ 8 กันยายน และครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน

นอกจากนี้ ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ผู้ต้องขังรถคันเดียวกัน 8 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบุไม่พบเชื้อ แต่ยังให้ถูกแยกกักกันจากผู้ต้องขังรายอื่นๆ ที่ร้านอาหาร "สามวันสองคืน" สาขาถนนพระราม 3 มีผู้สัมผัส 22 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัมเสี่ยงสูง 4 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 18 ราย ทั้งหมดผลตรวจไม่พบเชื้อ ส่วนที่ร้านอาหาร "สามวันสองคืน" สาขาถนนพระราม 5 มีผู้สัมผัสรวม 60 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 35 ราย โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดมีผลตรวจระบุไม่พบเชื้อ ที่ร้านเฟิร์ส คาเฟ่ต์ ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัส 15 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 13 ราย โดยกรณีของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมี 2 รายที่มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ซึ่ง 1 ราย ผลตรวจไม่เชื้อ อีก 1 รายที่เหลือกำลังรอผลตรวจ ขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 13 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ

ที่ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัส 112 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ผลตรวจระบุไม่พบเชื้อ รวมมีจำนวนผู้สัมผัสในกรณีของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 รายนี้ รวม 970 ราย โดยมีผู้รับการตรวจแล้ว 516 ราย ซึ่งแบ่งเป็นไม่พบเชื้อ 513 ราย และอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ 3 ราย  อย่างไรก็ตาม ผู้สัมผัสทั้ง 970 ราย ยังอยู่ในการกักกันและเฝ้าระวังอาการ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคได้ระบุข้อค้นพบจากการสอบสวนโรคจากประวัติของผู้ป่วย จากบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีประเด็นที่ควรระมัดระวัง ได้แก่ ไม่คัดกรองวัดอุณหภูมิ ละเลยเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่าง ให้บริการเมนู "แก้วร่วมสาบาน" ดื่มด้วยแก้วเดียวกัน รวมถึงมีการทิปโดยชงเครื่องดื่มให้พนักงานในร้านดื่ม และละเลยการลงทะเบียน "ไทยชนะ"