xs
xsm
sm
md
lg

พบจุดโหว่ร้านดีเจติดโควิด มีเมนู “แก้วร่วมสาบาน” เมินสวมหน้ากาก-ลงทะเบียนไทยชนะ ยอดสัมผัสเสี่ยงเกือบ 1,000

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศบค.สรุปจำนวนผู้สัมผัสดีเจหนุ่ม 970 คน เสี่ยงสูง 119 เสี่ยงต่ำ 851 ตรวจแล้ว 516 ไม่พบเชื้อ 513 คน อีก 3 รอผล พบจุดโหว่เปิดช่องแพร่เชื้อ ร้านไม่วัดอุณหภูมิ เมินสวมหน้ากาก-เว้นระยะห่าง มีเมนู “แก้วร่วมสาบาน” ดื่มแก้วเดียวกัน ละเลยลงทะเบียนไทยชนะ

วันนี้ (6 ก.ย.) ​ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) ได้รายงานจำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ กรณีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นผู้ต้องขังชายอายุ 37 ปี อาชีพดีเจ ว่า มีจำนวนผู้สัมผัสทั้งสิ้น 970 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 119 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 851 ราย ตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว 516 คน ไม่พบเชื้อ 513 คน รอผล 3 คน แยกตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่

1. บุคคลในครอบครัว 6 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 6 คน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ ให้กักกันในโรงแรมย่านรัชดา และปิดทำความสะอาดที่พักอาศัย

2. คอนโดมิเนียมบ้านสวนธน 137 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง 137 คน ไม่พบเชื้อ ให้เฝ้าระวังอาการที่บ้าน 14 วัน

3. ศาลอาญา มีจำนวนผู้สัมผัส 492 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 478 คน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11 คน ไม่พบเชื้อ 2 คน รอผล และอีก 1 คน อยู่ระหว่างติดตามตัว และผลตรวจกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 146 คน เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ไม่พบเชื้อ มีมาตรการสำหรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้กักกันเฝ้าระวังอยู่ที่บ้าน (Home Quarantine) 14 วัน ส่วนกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ประสานศูนย์ติดตามเฝ้าระวังและเฝ้าระวังอาการ 14 วัน

3. โรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีจำนวนผู้สัมผัส 6 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ให้เฝ้าระวังอาการ 14 วัน

4. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง แบ่งเป็น
4.1 กลุ่มเจ้าหน้าที่/อสรจ มีจำนวนผู้สัมผัส 76 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 24 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 52 คน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ นัดหมายเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูงวันที่ 8 ก.ย. 63 และ 16 ก.ย. 63 มีมาตรการสำหรับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงควรมีการแยกกักกันเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อ สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่ำ ติดตามเฝ้าระวังอาการ 14 วัน

4.2 กลุ่มผู้ต้องขังที่นอนห้องพักเดียวกัน มีจำนวนผู้สัมผัส 36 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 36 คน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ไม่พบเชื้อ นัดหมายเก็บตัวอย่างอีก 2 ครั้ง วันที่ 8 ก.ย. 63 และ 16 ก.ย. 63 มีมาตรการแยกกักกันจากผู้ต้องขังรายอื่นๆ

5. เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มีจำนวนผู้สัมผัส 8 คน (ผู้ต้องขังในรถคันเดียวกัน) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 8 คน ตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง 8 คน เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ผลตรวจไม่พบเชื้อ มีมาตรการแยกกักกันจากผู้ต้องขังรายอื่นๆ

6. ร้านอาหาร “3 วัน 2 คืน” สาขาพระราม 3 มีจำนวนผู้สัมผัส 22 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย ประกอบด้วย พนักงานร้าน 3 ราย ลูกค้าที่มาร้าน 1 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 18 ราย ประกอบด้วย พนักงานร้าน 11 ราย ลูกค้าที่มาร้าน 7 ราย (4 ใน 7 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มเสี่ยงสูง พนักงานร้าน 3 ราย ไม่พบเชื้อ พนักงานร้านที่เข้าข่ายสอบสวนโรค (PUI) 1 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ ลูกค้าที่มาร้าน 1 ราย ไม่พบเชื้อ กลุ่มเสี่ยงต่ำ พนักงานร้าน 11 ราย ไม่พบเชื้อ ลูกค้าที่มาร้าน 3 ราย ไม่พบเชื้อ มาตรการกลุ่มเสี่ยงสูง กักกันและเฝ้าระวังอาการที่บ้าน 14 วัน กลุ่มเสี่ยงต่ำ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการ ประเมินความเสี่ยง โดยใช้ BKK COVID ด้านสิ่งแวดล้อมให้ปิดร้าน 14 วันและทำความสะอาด

7. ที่ร้านอาหาร “3 วัน 2 คืน” สาขาพระราม 5 มีจำนวนผู้สัมผัส 60 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย ทั้งหมดเป็น พนักงานร้าน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 35 ราย ประกอบด้วย พนักงานร้าน 29 ราย นักดนตรี 6 ราย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มเสี่ยงสูง 25 ราย เมื่อ 5 ก.ย. ผลตรวจไม่พบเชื้อ มีมาตรการกลุ่มเสี่ยงสูง กักกันและเฝ้าระวังอาการที่ Local Quarantine 14 วัน กลุ่มเสี่ยงต่ำ ประสานศูนย์ติดตามเฝ้าระวัง กักกัน/เฝ้าระวังอาการที่บ้าน 14 วัน

8. ร้านอาหาร First Cafe ถนนข้าวสาร มีจำนวนผู้สัมผัส 15 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 13 ราย เป็นพนักงานร้านทั้งหมด การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มเสี่ยงสูง พนักงานร้าน 2 เข้าข่ายสอบสวนโรค(PUI) 2 ราย ผลตรวจเมื่อ 5 ก.ย.ไม่พบเชื้อ 1 ราย รอผล 1 ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำ พนักงานร้าน 13 ราย ตรวจเมื่อ 4 ก.ย.ไม่พบเชื้อ มาตรการกลุ่มเสี่ยงสูง กักกันและเฝ้าระวังอาการที่บ้าน 14 วัน กลุ่มเสี่ยงต่ำ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการ ประเมินความเสี่ยง โดยใช้ BKK COVID ด้านสิ่งแวดล้อมให้ปิดร้าน 14 วันและทำความสะอาด

9. ถนนข้าวสาร มีจำนวนผู้สัมผัส 112 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด การตรวจทางห้องปฏิบัติการประชาชนทั้ง 112 คน เมื่อ 5 ก.ย.ไม่พบเชื้อ มีมาตรการให้เฝ้าระวังอาการที่บ้าน 14 วัน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการ ประเมินความเสี่ยง โดยใช้ BKK COVID

นอกจากนี้ จากการสอบสวนผู้ป่วยรายนี้ พบประเด็นที่ควรระมัดระวัง ได้แก่
1. ไม่คัดกรองวัดอุณหภูมิ
2. ละเลยเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่าง
3. ให้บริการเมนู “แก้วร่วมสาบาน”
4. ดื่มแก้วเดียวกัน และทิปโดยการชงเครื่องดื่มให้พนักงานในร้านดื่ม
5. ละเลยการลงทะเบียนไทยชนะ (พบข้อมูลการลงทะเบียนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563)
กำลังโหลดความคิดเห็น...