xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลไม่มั่นคง แนะเร่งแก้ปัญหา ศก.-ปากท้อง ปชช.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,768 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง "เสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้"

ผลการสำรวจพบว่า

"5 จุดแข็ง" ที่ทำให้รัฐบาลเข้มแข็ง/มั่นคง

อันดับ 1 ร้อยละ 64.74 ระบุ มีเสียง ส.ว. สนับสนุน
อันดับ 2 ร้อยละ 54.62 ระบุ มีอำนาจเบ็ดเสร็จ
อันดับ 3 ร้อยละ 51.52 ระบุ มีเสียงข้างมากในสภา
อันดับ 4 ร้อยละ 36.81 ระบุ พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
อันดับ 5 ร้อยละ 31.92 ระบุ นโยบายช่วยเหลือประชาชน เช่น บัตรผู้สูงอายุ เราไม่ทิ้งกัน

"5 จุดอ่อน" ที่ทำให้รัฐบาลอ่อนแอ/ไม่มั่นคง

อันดับ 1 ร้อยละ 77.49 ระบุ ประเทศเผชิญปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
อันดับ 2 ร้อยละ 67.00 ระบุ การบริหารประเทศย่ำแย่/แก้ปัญหาไม่สำเร็จ
อันดับ 3 ร้อยละ 63.79 ระบุ กระแสการต่อต้านรัฐบาลมากขึ้น
อันดับ 4 ร้อยละ 59.02 ระบุ การใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก
อันดับ 5 ร้อยละ 57.95 ระบุ ความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล

"5 วิธี" ที่จะทำให้รัฐบาลมั่นคง

อันดับ 1 ร้อยละ 83.73 ระบุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน
อันดับ 2 ร้อยละ 69.99 ระบุ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
อันดับ 3 ร้อยละ 66.00 ระบุ รับฟังความคิดเห็น/เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อันดับ 4 ร้อยละ 64.36 ระบุ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
อันดับ 5 ร้อยละ 59.19 ระบุ ใช้อำนาจในทางที่ถูกต้อง มีธรรมาภิบาล

ผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่า ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลชุดนี้ที่ต้องแก้ให้ได้ เพราะหากประชาชนอยู่ได้ รัฐบาลก็อยู่รอด รัฐบาลต้องแก้ไขภาพของการทุจริต การปิดกั้นความคิดเห็น ควรเน้นการเปิดใจรับฟัง มีผลงานที่โดนใจ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อให้รัฐบาลมีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีเสถียรภาพ