xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.แนะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแก้ปัญหา ศก.ณ วันนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,109 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง "ระดมสมองแก้ปัญหาเศรษฐกิจ" หลังจากเปิดตัว ครม. ประยุทธ์ 2/2 เป็นที่เรียบร้อย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากถึงรัฐมนตรีใหม่ จะต้องเร่งขับเคลื่อนงานที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ โดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุด ณ วันนี้ หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย คือ เรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยผลสำรวจสรุปได้ดังนี้

5 วิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับครัวเรือน

อันดับ 1 ร้อยละ 85.75 ระบุ สร้างงาน/สร้างอาชีพ
อันดับ 2 ร้อยละ 82.78 ระบุ สร้างรายได้
อันดับ 3 ร้อยละ 64.38 ระบุ เพิ่มสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
อันดับ 4 ร้อยละ 55.09 ระบุ พักชำระหนี้
อันดับ 5 ร้อยละ 52.12 ระบุ งดเว้นการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ชั่วคราว

5 วิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับชุมชน/ท้องถิ่น

อันดับ 1 ร้อยละ 72.14 ระบุ พยุงราคาสินค้าเกษตร
อันดับ 2 ร้อยละ 71.51 ระบุ นำทรัพยากรที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด/เป็นมูลค่าเพิ่ม
อันดับ 3 ร้อยละ 69.97 ระบุ พัฒนาคนในชุมชนให้เข้มแข็ง/มีส่วนร่วม
อันดับ 4 ร้อยละ 69.16 ระบุ สร้างงานในพื้นที่
อันดับ 5 ร้อยละ 68.17 ระบุ ควบคุมพ่อค้าคนกลาง

5 วิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศ

อันดับ 1 ร้อยละ 76.19 ระบุ ส่งเสริมการเกษตร
อันดับ 2 ร้อยละ 75.38 ระบุ ส่งเสริมการส่งออก
อันดับ 3 ร้อยละ 73.85 ระบุ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อันดับ 4 ร้อยละ 68.53 ระบุ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
อันดับ 5 ร้อยละ 62.04 ระบุ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม

5 เรื่องที่ควรทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ วันนี้

อันดับ 1 ร้อยละ 75.20 ระบุ กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ
อันดับ 2 ร้อยละ 71.87 ระบุ การพัฒนาทักษะ/แรงงานและสร้างอาชีพ
อันดับ 3 ร้อยละ 66.82 ระบุ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อันดับ 4 ร้อยละ 58.88 ระบุ การพัฒนาด้านคมนาคม/ระบบขนส่ง
อันดับ 5 ร้อยละ 55.73 ระบุ การลงทุนด้านสาธารณสุข

ประชาชนอยากให้ใครเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด

ร้อยละ 77.36 ระบุ หน่วยงานภาครัฐ
ร้อยละ 70.83 ระบุ รัฐบาล
ร้อยละ 70.11 ระบุ หน่วยงานภาคเอกชน
ร้อยละ 63.41 ระบุ สถาบันการเงินต่างๆร
ร้อยละ 63.22 ระบุ ภาคประชาชน

สรุปผลการสำรวจ "ระดมสมองแก้ปัญหาเศรษฐกิจ" พบว่า ในระดับครัวเรือน ประชาชนอยากให้เน้นสร้างงานสร้างอาชีพมากที่สุด ร้อยละ 85.75 ในระดับชุมชน/ท้องถิ่น อยากให้ช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตร ร้อยละ 72.14 และ ในระดับประเทศ อยากให้เน้นส่งเสริมภาคการเกษตร ร้อยละ 76.19 โดยเรื่องที่ควรทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ วันนี้ คือ เน้นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ร้อยละ 75.20 ทั้งนี้ ประชาชนเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานควรเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด ร้อยละ 77.36 รองลงมา คือ รัฐบาล ร้อยละ 70.83 และเอกชน ร้อยละ 70.11

หลังจากประเทศไทยเผชิญภาวะการณ์เศรษฐกิจถดถอยมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังมีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามากระทบซ้ำ จึงก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่า ประชาชนอยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ด้วยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศก่อน ต้องสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อให้มีกำลังในการอุปโภคบริโภคให้มากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลได้มีการปรับทัพ ครม. ใหม่ มีทีมเศรษฐกิจใหม่ ประชาชนก็ยิ่งคาดหวังว่า รัฐบาล รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนให้ดีขึ้นได้ ซึ่งในวันนี้ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นวิธีการแก้ปัญหาในมุมมองของประชาชนแล้ว ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะรับลูกดำเนินการอย่างไรต่อไป