xs
xsm
sm
md
lg

ชลประทานชัยภูมิเผยแผนบริหารจัดการน้ำ ขอเกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลัก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า โครงการชลประทานชัยภูมิบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำพรม-เชิญ, ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำลำคันฉู ซึ่งภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำนวน 13 แห่งในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีความจุเก็บกัก 339.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 100.26 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 29.52 ของความจุเก็บกัก โดยมีน้ำใช้การได้ 51.31 ล้านลูกบาศก์เมตร ทางโครงการชลประทานชัยภูมิ ยังคงสงวนน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรขอให้เกษตรกรอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก