xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เยี่ยมชมการพัฒนาแอปฯ'depa PM 2.5'ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดระยอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บูธแอปพลิเคชัน depa PM 2.5 (EEC) ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เข้ากับระบบ NB-IoT Network ส่งข้อมูลเข้า Data Center ประมวลผล รายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน "depa PM 2.5" ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้ใช้รับมือกับปัญหาฝุ่นควันและมลพิษ อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ โดยนำร่องในพื้นที่ 3 จังหวัดในอีอีซี (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานขนาดใหญ่และระบบการขนส่งทั้งทางรถบรรทุกและเรือจำนวนมาก บูธของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษ์โลก ให้หันมาใช้พลังงานทดแทน หรือการนำขยะบางประเภทกลับมาใช้เป็นส่วนประกอบและแปรรูปเป็นสินค้าใหม่ เพื่อลดปัญหาขยะจำนวนมหาศาลที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ