xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยพื้นที่ประสบวาตภัย 15 จังหวัด คลี่คลายหมดแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลจากพายุซินลากู ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดวาตภัยในพื้นที่ 15 จังหวัด รวม 65 อำเภอ 285 ตำบล  1,139 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 4,109 หลัง ผู้เสียชีวิต 5 ราย (นครศรีธรรมราช และภูเก็ต 1 ราย สุราษฎร์ธานี 3 ราย) ผู้สูญหายจากเรือล่ม 2 ราย (สุราษฎรธานี) ปัจจุบันสถานการณ์ภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป