xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยมีพื้นที่ประสบวาตภัย 8 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลจากพายุซินลากู ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (3 ส.ค.) ส่งผลให้เกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด รวม 19 อำเภอ 52 ตำบล 141 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 672 หลังผู้เสียชีวิต 2 ราย ได้แก่ อำนาจเจริญ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอปทุมราชวงศา รวม 8 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 21 หลัง สุรินทร์ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอสำโรงทาบ รวม 5 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 22 หลัง สุราษฎร์ธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอชัยบุรี รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง พังงา เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา และอำเภอคุระบุรี รวม 5 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 109 หลัง ระนอง เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง อำเภอกระบุรี และอำเภอสุขสำราญ รวม 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 125 หลัง นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี อำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลา รวม 7 ตำบล 13 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 62 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ชุมพร เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอสวี อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอพระโต๊ะ รวม 19 ตำบล 79 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 239 หลัง และภูเก็ต เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอกระทู้ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์ภัยคลี่คลายแล้ว

ทั้งนี้ ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง