xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.ประสานหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 15 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 15 จังหวัด รวม 18 อำเภอ 22 ตำบล 35 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 168 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว