xs
xsm
sm
md
lg

มท.กำชับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุว่า กระทรวงมหาดไทยกำชับจังหวัดที่ประสบภัยอุทกภัย เร่งเข้าสำรวจและดำเนินการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดลำปาง พบว่าอำเภอวังเหนือ เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร เข้าดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่แล้ว

ทั้งนี้ ยืนยันว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือเครื่องจักร ในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเพียงพอ