xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.ประสานหน่วยงานบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยแล้ง 11 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว 11 จังหวัด รวม 54 อำเภอ 314 ตำบล 2,798 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานจังหวัดเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง