xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.ประสานผู้ว่าฯ แจ้งประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดต่อรับการสอบสวนโรค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่โรงแรม ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง และศูนย์การค้าแพชชั่น ชอปปิ้ง เดสติเนชัน ระยอง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทหารอียิปต์ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้าพักและเดินทางไป ในช่วงวันที่ 8-11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หากประชาชนกังวลว่าตัวเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป