xs
xsm
sm
md
lg

มท.สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แจ้ง ปชช.ไปพื้นที่เสี่ยงระยองให้แจ้ง สสจ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แจ้งว่า ตามที่ปรากฏข่าวนี้ลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหาร และตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลูกเรือรายดังกล่าวเข้าพักที่โรงแรม ดีวารี ดีว่า เซ็นทรัลระยองเมื่อวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 และได้เดินทางไปห้างสรรพสินค้าแพชชั่นฯ (ห้างแหลมทอง) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยขอให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 และกังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ หรือเบอร์สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ทั้งนี้หากจังหวัดมีกรณีข้อสงสัย หรือพบข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า มีผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคพี่จังหวัดกำหนด โดยอาจนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป