xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง มท.36 ตำแหน่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (14 ก.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ จำนวน 36 ตำแหน่ง เช่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป