xs
xsm
sm
md
lg

ครม.โยกย้ายบิ๊ก มท. “บุญธรรม” คุม ปภ. “พรพจน์” กรมโยธาฯ ผู้ว่าฯ ระยองไปนครปฐมวาระปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.ระดับบิ๊ก มท.รอบใหญ่ 36 ตำแหน่ง “บุญธรรม” คุม ปภ. “พรพจน์” อธิบดีกรมโยธาฯ “ชัยวัฒน์” โยกจากผู้ว่าฯ เลยมาเมืองปทุม “สยาม ศิริมงคล” พ่อเมืองอุดรฯ “สุรศักดิ์” ผู้ว่าฯ ระยอง โยกไปนครปฐม พอดีช่วงป่วนโควิด

วันนี้ (14 ก.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดี, รองปลัดกระทรวง, ผู้ตรวจราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรวม 36 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯราชบุรี เป็นรองปลัดกระทรวง 2. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯอุดรธานี เป็นรองปลัดกระทรวง 3. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าฯตาก เป็นรองปลัดกระทรวง 4. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน เป็นผู้ตรวจราชการ 5. นายเสถียร เจริญเหรียญ วิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ตรวจราชการ

6. นายบุญธรรม เลิศสุชีเกษม รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 8. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ตรวจฯ เป็นผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ 9. นายสุธี มองแย้ม ผู้ว่าฯอำนาจเจริญ เป็นผู้ว่าฯ จันทบุรี 10. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าฯสุโขทัย เป็นผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา

11. นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ตรวจฯ เป็นผู้ว่าฯ ชัยนาท 12.นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ตรวจฯ เป็นผู้ว่าฯ ตราด 13. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ตรวจฯ เป็นผู้ว่าฯ นครนายก 14. นายสุรศักดิ์ เจรญศิริโชติ ผู้ว่าฯ ระยอง เป็นผู้ว่าฯ นครปฐม 15. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯสุรินทร์ เป็น ผู้ว่าฯนครพนม

16. นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าฯปัตตานี เป็น ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช 17. นายวิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าฯพิจิตร เป็นผู้ว่าฯ นครสวรรค์ 18. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯ น่าน 19. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯเลย เป็นผู้ว่าฯ ปทุมธานี 20. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าฯ สระแก้ว เป็น ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี

21. นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯ ปัตตานี 22. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ตรวจฯ เป็นผู้ว่าฯ พิจิตร 23. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าฯ หนองคาย เป็นผู้ว่าฯ พิษณุโลก 24. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ตรวจฯ เป็นผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ 25. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เป็นผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด

26. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯ นครปฐม เป็น ผู้ว่าฯ ระยอง 27. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าฯ ชัยนาท เป็น ผู้ว่าฯ ราชบุรี 28. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯ ลพบุรี 29. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เป็น ผู้ว่าฯ เลย 30. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เป็น ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ

31. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็น ผู้ว่าฯ สระแก้ว 32. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี 33. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เป็น ผู้ว่าฯ สุรินทร์ 34. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าฯ ยโสธร เป็น ผู้ว่าฯ หนองคาย 35. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจฯ เป็น ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ และ 36. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าฯ นครพนม เป็น ผู้ว่าฯ อุดรธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น