xs
xsm
sm
md
lg

ประชุมวุฒิฯ วันนี้ มีวาระด่วนพิจารณาตั้ง กมธ.ศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 64

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การประชุมวุฒิสภาวันนี้ (13 ก.ค.) มีวาระพิจารณาด่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามข้อบังคับข้อ 138 การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 (ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560) และพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ