xs
xsm
sm
md
lg

กรมธนารักษ์สั่งทุกจังหวัดเร่งทำฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าให้แล้วเสร็จ ส.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทุกจังหวัด รวมถึงกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินการตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่จะต้องอนุรักษ์ไว้ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาผู้แทนราษฎร อนุมัติงบประมาณให้กรมธนารักษ์ ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับในปัจจุบัน กรมธนารักษ์ดูแลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จำนวน 66 หลัง เช่น บ้านขุนพิทักษ์บริหาร จ.พระนครศรีอยุธยา และบ้านหลุยส์ จ.ลำปาง ซึ่งจะทำการรื้อถอนซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการอื่นใดกับอาคารในลักษณะดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด