xs
xsm
sm
md
lg

เพื่อไทยเคาะ! ส่ง"สลิลทิพย์ สุขวัฒน์"สู้ศึกเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พรรคเพื่อไทยประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมีวาระสำคัญ เรื่องกำหนดวันประชุมใหญ่ โดยกำหนดให้ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคมนี้ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรค อนุมัติร่างระเบียบพรรคเพื่อไทยว่าด้วยการบริหารงานของตัวแทนพรรคประจำจังหวัด อนุมัติให้ส่งนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 5 สมุทรปรการ เห็นชอบงบการเงินและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเห็นชอบรายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2562

สำหรับวาระในการประชุมใหญ่ วันที่ 21 กรกฎาคม นอกจากจะพิจารณางบการเงินปี 2562 และการดำเนินกิจการของพรคในรอบปี 2562 แล้ว มีเรื่องสำคัญที่จะนำเสนอที่ประชุมคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งชุดใหม่ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบที่กฎหมายพรรคการเมืองบัญญัติไว้

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพรรคมีมติให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ ว่า จังหวัดสมุทรปราการเป็นฐานเสียงเดิมของพรรคเพื่อไทย และนางสลิลทิพย์ เป็นผู้สมัครคนเดิม เคยเป็น ส.ส.3 สมัย ในจังหวัดสมุทรปราการ พรรคจึงเห็นว่านางสลิลทิพย์ เป็นผู้ที่เหมาะสม