xs
xsm
sm
md
lg

GTI เร่งพัฒนาเครื่องประดับกำจัดฝุ่น PM 2.5 คาดทำต้นแบบสำเร็จปลาย ส.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยผลการหารือกับนายอรรถพล มณีแดง รองผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อหาแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเครื่องประดับภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับด้วยนวัตกรรม (Beyond Jewelry) ว่า จีไอที มีเป้าหมายที่จะผลักดันและพัฒนาเครื่องประดับรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้เชี่ยวชาญ และทีมนักออกแบบเครื่องประดับ ในการหาแนวทางนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเครื่องประดับ เพื่อร่วมสร้างและพัฒนาต้นแบบเครื่องประดับเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและใช้งานได้จริง

ทั้งนี้ จีไอทีกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ ทำการพัฒนาเครื่องประดับต้นแบบที่นำเทคโนโลยีฟอกอากาศ กำจัดฝุ่น PM 2.5 มาใส่ไว้ในเครื่องประดับ ซึ่งจะช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับผู้ใส่ และเป็นเครื่องประดับที่ใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่เครื่องประดับที่ใส่เพื่อความสวยงาม โดยคาดว่าเครื่องประดับต้นแบบจะทำออกมาได้ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้