xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.เพิ่มมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า ขบวนการค้ายาเสพติดได้ย้อนกลับมาใช้ช่องทางตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ จ.เลย ถึง จ.อุบลราชธานี ลักลอบนำยาเสพติดมาจาก สปป ลาว ข้ามมาฝั่งไทย ซึ่งตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึงมิถุนายน 2563 สามารถยึดยาบ้ารวม 22.19 ล้านเม็ด ไอซ์รวม 638.5 กิโลกรัม และกัญชารวม 6,240 กิโลกรัม

ทั้งนี้ พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลัง และเพิ่มมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดให้เข้มข้นขึ้น เพื่อหยุดยาเสพติดให้ได้ตั้งแต่แนวชายแดน นอกเหนือไปจากที่รัฐบาลไทยได้มีการประสานความร่วมมือกับรัฐบาล สปป ลาว จนนำไปสู่การเพิ่มบทบาทของกองทัพทั้งสองประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน