xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด พณ.แจงพีต้าวิธีใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นวิถีชีวิต ไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงองค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรม (พีตา) นำผลการวิจัยและออกมาเรียกร้องต่อต้านผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูป และมะพร้าวจากประเทศไทย กรณีนำลิงเก็บมะพร้าวเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ว่า ทางกระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่อยากให้หน่วยงานดังกล่าวดูข้อเท็จจริง การที่เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะลิงเก็บมะพร้าว ไม่ได้เป็นการทารุณกรรมสัตว์ เพราะสัตว์ที่ชาวบ้านนำมาเก็บมะพร้าวถือว่าอยู่ในวิถีชีวิต

ทั้งนี้ จะเชิญเอกอัครราชทูตต่างประเทศให้เข้ามาดูวิธีการเก็บมะพร้าว เพื่อให้รู้วิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งไม่ใช่เป็นการทรมาน และเชื่อว่าจะทำให้หลายประเทศเข้าใจ

นอกจากนี้ เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับข่าวดังกล่าว และให้ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศทำความเข้าใจห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศด้วย