xs
xsm
sm
md
lg

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (4 ก.ค.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะทำงานที่ 1 จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 19 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งสนองงานตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วัดเมืองยะลา (พระอารามหลวง) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพภาคน้อยที่ 4 ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รวมถึงมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พ.อ.ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะทำงานที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

ทั้งนี้ ผู้บรรพชาอุปสมบทหมู่ทั้ง 19 รูป จะไปจำพรรษาห้วงระยะเวลา 3 เดือน ตามวัดในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และทดแทนพระคุณบุพการีชน ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป