xs
xsm
sm
md
lg

พม.จัดโครงการ"พระธรรมจาริก"เผยแผ่พุทธศาสนาราษฎรพื้นที่สูง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2563 จำนวน 135 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายจุติ กล่าวว่า โครงการพระธรรมจาริก เป็นโครงการที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2508 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านจิตใจและการศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยให้ราษฎรบนพื้นที่สูงเกิดความสำนึกในความเป็นไทย