xs
xsm
sm
md
lg

ลพบุรีจัดประกวดผ้า “สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - จังหวัดลพบุรี จัดงานประกวดผ้า “สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

วันนี้ (23 มิ.ย.) นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกวดผ้า “สืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดลพบุรี โดยมี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี เป็นเลขานุการ คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

การประกวดครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้จัดการประกวดผ้าประเภท “ผ้าเอกลักษณ์” คือ ผ้าลายดอกพิกุล และ "ผ้าอัตลักษณ์" เป็นผ้าที่เป็นจุดเด่นของจังหวัด เช่น ผ้าลายโบราณ ลายดอกมะลิ หรือลายที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ที่แสดงถึงความเป็นจังหวัดลพบุรีมาประกวด ผลปรากฏว่า ผ้าเอกลักษณ์ ลายดอกพิกุล ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางวันทนา สุขสุแพทย์ จากอำเภอโคกเจริญ ผ้าอัตลักษณ์ ชนะเลิศ ได้แก่ นางสมใจ รักษาทรัพย์ อำเภอบ้านหมี่ ชื่อลายผ้า พิกุลแก้วกัลญา
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...