xs
xsm
sm
md
lg

“ปลัดแรงงาน” เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 พร้อมเชิญถุงพระราชทานมอบ ปชช.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ที่อ่างทอง พร้อมสนับสนุนจ้างงานในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด–19


เมื่อวันที่ 4 พ.ค. เวลา 10.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง พร้อมเชิญถุงพระราชทานวางในพานด้านหน้าโต๊ะหมู่ถวายพระพรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชนได้รับถุงพระราชทาน จำนวน 50 ถุง รวมถึงรับฟังแนวทางการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด–19) ที่ต้องหยุดการทำงานกับนายจ้างและเดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดต่างๆ ได้มีงานทำและมีรายได้จากการจ้างงานในพื้นที่ในระหว่างหยุดงาน


ทั้งนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่จำนวนมาก สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดการจ้างงาน สร้างและขยายผลการเรียนรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในที่ดินของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินและเป็นครอบครัวเกษตรกรอยู่แล้ว กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดเตรียมงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 31 แห่ง แห่งละ 50 คน อัตรา 300 บาท/วัน ระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือน พ.ค.-มิ.ย.63.


กำลังโหลดความคิดเห็น...