xs
xsm
sm
md
lg

เตือนคนไทยในฮ่องกงเลี่ยงพื้นที่การชุมนุม เผื่อเวลาเดินทาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก Royal Thai Consulate-General, Hong Kong ว่า ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 อาจมีการชุมนุมและเดินประท้วงในเขต Hong Kong Island จาก Victoria Park (Causeway Bay) ไปยัง Time Mei Avenue (Admiralty) และ Charter Garden (Central) ระหว่างเวลา 15.00-23.59 น.

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้สถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วง และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีการประท้วงในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งโปรดงดถ่ายภาพเหตุการณ์ประท้วง ผู้ประท้วง และเจ้าหน้าที่ตำรจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกระทำอื่นๆ ในระยะใกล้ที่อาจเป็นการยั่วยุผู้ประท้วง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน นอกจากนั้น โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ MTR

คนไทยในฮ่องกงสามารถติดตามข่าวสารสถานการณ์ภาพรวมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจฮ่องกง ที่ https://www.police.gov.hk/ppp_en/index.html และสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางโดยรถไฟ MTR ได้ที่ http://www.mtr.com.hk/en/customer/main/index.html

ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และคอลเซ็นเตอร์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442