xs
xsm
sm
md
lg

เตือนคนไทยในฮ่องกงเลี่ยงการเดินทาง -เข้าใกล้สถานที่ชุมนุมพรุ่งนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่า อาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันพุธที่ 27 พ.ค. 63 บริเวณโดยรอบสภานิติบัญญัติฮ่องกง ซึ่งรวมถึงการกีดขวางช่องทางจราจรและขัดขวางการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ บริเวณย่าน Admiralty และ Central เขต Hong Kong Island รวมทั้งอาจเกิดการกีดขวางการจราจรของทั้ง 3 อุโมงค์จากเขต Kowloon มายังเขต Hong Kong Island

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือเข้าใกล้สถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วง และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีการประท้วงในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งโปรดงดถ่ายภาพเหตุการณ์ประท้วง ผู้ประท้วง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกระทำอื่นๆ ในระยะใกล้ที่อาจเป็นการยั่วยุผู้ประท้วง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน นอกจากนั้น โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ MTR

ทั้งนี้ คนไทยในฮ่องกงสามารถติดตามข่าวสาร สถานการณ์ภาพรวมได้ที่ website สำนักงานตำรวจฮ่องกง ที่ https://www.police.gov.hk/ppp_en/index.html สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางโดยรถไฟ MTR ได้ที่ http://www.mtr.com.hk/en/customer/main/index.html

นอกจากนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442