xs
xsm
sm
md
lg

สถานกงสุลฯ เตือนคนไทยในฮ่องกงเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม เผื่อเวลาเดินทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งเตือนผ่านเฟซบุ๊ก Royal Thai Consulate-General, Hong Kong ว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 วันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
การชุมนุมประท้วงในเขต New Territories ที่สถานีรถไฟ MTR City One-Exit B (Sha Tin) ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น.

2. วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
การชุมนุมประท้วงในเขต New Territories ที่สถานีรถไฟ MTR Hang Hau-Exit B (Tseung Kwan O) ระหว่างเวลา 12.00-14.00 น. และที่สถานีรถไฟ MTR City One-Exit C (Sha Tin) ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.

3. วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
3.1 การชุมนุมและเดินประท้วงในเขต Hong Kong Island จาก Southorn Playground (Wan Chai) ไปยัง Liaison Office of the Central People's Government ประจำฮ่องกง (Sai Ying Pun) ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
3.2 การชุมนุมประท้วงในเขต New Territories ที่สถานีรถไฟ MTR Fanling-Exit B ระหว่างเวลา 11.00-13.00 น. และสถานีรถไฟ MTR Sheung Shui-Exit A4 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้สถานที่ที่มีการชุมนุมประท้วง และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีการประท้วงในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งโปรดงดถ่ายภาพเหตุการณ์ประท้วง ผู้ประท้วง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกระทำอื่นๆ ในระยะใกล้ที่อาจเป็นการยั่วยุผู้ประท้วง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน นอกจากนั้น โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ MTR

คนไทยในฮ่องกงสามารถติดตามข่าวสาร สถานการณ์ภาพรวมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจฮ่องกง ที่ https://www.police.gov.hk/ppp_en/index.html

สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางโดยรถไฟ MTR ได้ที่ http://www.mtr.com.hk/en/customer/main/index.html

ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442