xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรคเตือนเกษตรกรระวังโรคฉี่หนู

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู ในปี 2563 และเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนและเป็นฤดูกาลทำนา จึงคาดว่าโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนูเพิ่มขึ้น

กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำการป้องกันโรคไข้ฉี่หนู โดยเลี่ยงการแช่หรือลุยน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อจากฉี่สัตว์นำโรค หรือหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ตหรือใช้ถุงมือยาง หลังจากลงไปในแหล่งน้ำหรือย่ำดินโคลนควรรีบทำความสะอาดร่างกาย กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่และใส่ภาชนะมิดชิด ควรล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาดก่อนนำมารับประทาน และควรควบคุมกำจัดหนูในบริเวณที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน และแหล่งท่องเที่ยว