xs
xsm
sm
md
lg

แม็คโครช่วยชาวประมง ซื้อปลากะพง 3,000 ตัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขานรับกรมการค้าภายใน รับซื้อปลากะพงช่วยชาวประมงทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 3,000 ตัน พร้อมชูนโยบายแม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย ผลักดันสินค้าเกษตร ปักธงธุรกิจสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรไทยได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง แม็คโครจึงร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับซื้อสินค้าการเกษตรทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ทั้งผัก ผลไม้ กว่า 200,000 ตันต่อปี ตลอดจนยังได้รับซื้อปลากะพงจากชาวประมงทั่วประเทศ จำนวน 3,000 ตัน โดยแม็คโครทำหน้าที่ในการกระจายปลากะพงคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานไปยังลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ และลูกค้าทั่วไป”


“แม็คโครให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลผลิตการเกษตร ภายใต้นโยบาย แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย และหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ เกษตรกร และลูกค้า มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ และยังพัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรไทย บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ให้ความรู้ในเรื่องความต้องการของตลาด และการพัฒนาพันธุ์ รวมถึงกระบวนการเพาะปลูกตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ และสนับสนุนช่องทางการจำหน่าย กิจกรรมทางการตลาด กระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าเกษตรผ่านแม็คโคร 134 สาขาทั่วประเทศ โดยคาดว่าปีนี้จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรไทยมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มากว่า 20%”

ทั้งนี้ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานรับซื้อและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งผัก ผลไม้ฤดูกาล ตลอดจนปลากะพง ณ แม็คโคร สาขานครอินทร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...