xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์เชื่อการใช้น้ำมันในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นหลังปลดล็อกเฟส 5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลปลดล็อกระยะที่ 5 กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ จะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ มีการเดินทางเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การใช้น้ำมันในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้ ความต้องการใช้น้ำมันลดลงถึงร้อยละ 20 นอกจากนี้ จะส่งผลต่อราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในประเทศให้ปรับตัวสูงขึ้นด้วย