xs
xsm
sm
md
lg

กก.Medical Hub เห็นชอบหลักการ 3 ด้านรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังโควิด-19 คลี่คลาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2563 ว่า ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยเห็นชอบในหลักการ 3 ด้าน ได้แก่ จัดทำแนวทางการรักษาพยาบาลพร้อมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย แบ่งเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) กักตัวผู้ป่วยชาวไทยที่เดินทางกลับเข้ามาในไทย และสถานกักตัวในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) สำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตาม โดยรักษาและกักกันไม่น้อยกว่า 14 วัน ต้องมีผลการตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศไม่เกิน 72 ชั่วโมง เมื่อเข้ามารักษาต้องมีการตรวจอีก 3 ครั้ง ทั้งก่อนรักษา ระหว่างรักษา และหลังรักษา เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่นำเชื้อมาแพร่ระบาดในไทย ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษากรณี Hospital Quarantine หากเป็นคนไทยเป็นไปตามสิทธิการรักษา หากเกินสิทธิ์ต้องจ่ายเองโดยสมัครใจ กรณี Alternative Hospital Quarantine ผู้ป่วยต่างชาติและคนไทยที่สมัครใจต้องชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

ขณะเดียวกัน เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของโลกด้านการดูแลสุขภาพ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Medical Hub ภายใต้แนวคิด "Healthcare Capital of the World"

นอกจากนี้ เห็นชอบมาตรการพัฒนาชุดเครื่องมือแพทย์รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อรับมือและลดโอกาสติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เน้นผลิตในประเทศไทย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ เครื่องมือแพทย์สำหรับการคัดกรองและตรวจสอบโรค เครื่องมือแพทย์สำหรับการป้องกันและควบคุมโรค เครื่องมือแพทย์สำหรับการคัดแยกและการฆ่าเชื้อ และเครื่องมือแพทย์สำหรับการบำบัดรักษาโรค โดยเน้นการผลิตในประเทศไทย