xs
xsm
sm
md
lg

พณ.มอบหมายกรมพัฒนาธุรกิจฯ หนุนเกษตรกรไทยสู่ตลาดการค้าออนไลน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โดยร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ Shopee จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้ “Shopee e-Learning” ให้กับกลุ่มเกษตรกรจากสภาเกษตรกรแห่งชาติกว่า 100 ราย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีความรู้ด้านการค้าออนไลน์ พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถสร้างร้านค้าบนช่องทางออนไลน์ และขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้อย่างไม่จำกัด เพื่อปรับตัวให้อยู่รอดได้ในยุค New Normal

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการ Thai Fruits Golden Months ส่งเสริมช่องทางออนไลน์สำหรับจำหน่ายสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกผลไม้สดเกรดพรีเมียม โดยสามารถซื้อผลไม้ดังกล่าวได้จากแพลตฟอร์ม e-Marketplace ชั้นนำ