xs
xsm
sm
md
lg

"เทวัญ"ชวนคนไทยเที่ยวไทยแบบ New Normal กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 และนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งตนเองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยบ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่ามีการปรับตัวและมีมาตรการท่องเที่ยวแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายห่วงกังวลว่าจะมีการระบาดรอบ 2 นั้น ขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลได้วางมาตรการรองรับไว้แล้ว แต่ที่สำคัญคือทุกคนต้องร่วมมือกันสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ