xs
xsm
sm
md
lg

ตัวแทน SME พบผู้บริหาร-ส.ส.เพื่อไทย ฝากทวงเยียวยาโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตัวแทนสภา SMEs เข้าพบผู้บริหาร-ส.ส พรรคเพื่อไทย ฝากทวงถามรัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-19 เหตุผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยยังไม่ได้รับการเยียวยา

วันที่ 26 พ.ค. 63 ตัวแทนผู้ประกอบการ SMEs หรือ สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารและ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เพื่อฝากทวงถามถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เป็นกลุ่มที่ตกหล่น และยังไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล ทั้งๆ ที่ SMEs คือ กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก และเป็นแหล่งจ้างงานหลักของประเทศ แต่กลับไม่ได้รับการเยียวยา ทั้งๆ ที่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกำลังซื้อที่หดหาย และถึงแม้รัฐบาลจะออกพระราชกำหนด 1.9 ล้านล้านบาท แต่ก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่า จะมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมอย่างไรในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างกำลังซื้อ และเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างยั่งยืน ในส่วนของวงเงินกู้ที่รัฐบาลบอกว่าจะปล่อยให้ผู้ประกอบการเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ก็เน้นปล่อยให้แก่ลูกค้ารายเดิมๆ ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดี ซึ่งมีไม่ถึง 100,000 ราย เท่านั้น ในขณะที่ ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งประเทศ มีจำนวน 3-4 ล้านราย ทำให้มาตรการสินเชื่อของรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ในส่วนของ soft loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย ก็อนุญาตให้ผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อเดิมกับสถาบันการเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สามารถกู้ได้ ซึ่งผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อถึง 500 ล้านบาท ย่อมไม่ใช่ผู้ประกอบการรายย่อย จึงเกรงว่าผู้ประกอบการรายย่อยจะเข้าไม่ถึงเงินสินเชื่อดังกล่าว

“ดังนั้น กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs จึงขอฝากคำถามเหล่านี้ไปยังรัฐบาล ผ่านทาง ส.ส พรรคเพื่อไทย เพื่อให้นำข้อมูลไปใช้ในการอภิปรายพระราชกำหนด 1.9 ล้านล้านบาท ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทวงความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสด้วย”
กำลังโหลดความคิดเห็น...