xs
xsm
sm
md
lg

รมว.สธ.ชี้ Travel Bubble อยู่ระหว่างพิจารณาบนพื้นฐานความปลอดภัยของ ปชช.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการ Travel Bubble ว่า เมื่อเศรษฐกิจต้องเดินหน้า การเปิดประเทศต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งกำลังพิจารณาเรื่อง Travel Bubble ซึ่งเริ่มบนพื้นฐานความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก การพิจารณาเรื่องนี้ ภาครัฐเลือกประเทศที่มีความปลอดภัยสูง มีมาตรฐานการควบคุมโรคที่ดี ให้เซ็นลงนาม MOU อาจจะให้นักธุรกิจ วิศวกร ครูโรงเรียนนานาชาติ และคนที่ต้องเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ ได้สิทธิเข้ามาก่อน และจะให้ตรวจสุขภาพก่อนขึ้นเครื่อง และหลังลงเครื่อง ก่อนมาต้องทำประกันสุขภาพ รวมถึงต้องระบุจำนวนวันที่อยู่เมืองไทย และสถานที่ที่จะไป สามารถตามตัวได้ ตราบใดที่ไม่มีวัคซีน มาตรการย่อมเข้มข้น และเมื่อเดินหน้าไปแล้ว ถ้าพบความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนจะพิจารณาหาทางปรับเปลี่ยนต่อไป