xs
xsm
sm
md
lg

"อนุทิน"เผย ครม.วันนี้ยังไม่พิจารณาต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะยังไม่มีการหารือเรื่องการคงอยู่หรือต่ออายุการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ซึ่งกรณีที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ถือเป็นเรื่องดี แต่การที่ยังมีคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศติดเชื้อนั้น แสดงว่ายังไม่สามารถเปิดประเทศได้ทันที เพราะยังไม่ปลอดภัย ส่วนการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมในระยะที่ 4 จะต้องทำให้สอดคล้องกับการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมาย แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศก็จะไม่เป็นเช่นวันนี้