xs
xsm
sm
md
lg

"เทพไท" เสนอรัฐใช้งบฯ พ.ร.ก.กู้เงินหนุนภาคเกษตรกรรมเป็นลำดับแรก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณของ พ.ร.ก.กู้เงินจำนวน 4 แสนล้านบาท เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า จากข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ เสนอ สศช.ให้ได้พิจารณาคือ โครงการเพื่อปรับปรุงการผลิต การท่องเที่ยว เกษตรมูลค่าสูง 91 โครงการ วงเงิน 220,000 ล้านบาท เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน เสนอมาจากท้องถิ่นใน 55 จังหวัด 28,331 โครงการ วงเงิน 372,532 ล้านบาท รวมถึง 13 กระทรวงและ 4 หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เสนอมา 115 โครงการ วงเงิน 168,889 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 761,421 ล้านบาท เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมนั้น

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบประชาชนนั้น ส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลส่งเสริมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรสนับสนุนการลงทุนด้านการเกษตรกรรม จึงขอเสนอให้รัฐบาล และสศช.ได้คัดเลือกและสนับสนุนโครงการภาคเกษตรกรรมเป็นลำดับแรก เพราะจะเป็นการพัฒนาอาชีพ และรายได้ของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน และสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด