xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่เชื่อท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวภายใน 1 ปี หนุนไทยเที่ยวไทยกระตุ้น ศก.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,116 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง "พฤติกรรมท่องเที่ยวของคนไทยหลังคลายล็อกดาวน์" ตามที่รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และมีแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กลับมาสร้างรายได้ เชิญชวนคนไทยท่องเที่ยวในประเทศหวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยเร็ว

จากการสำรวจพบว่า 5 จังหวัด ที่ประชาชนอยากไปเที่ยวมากที่สุดหลังจากรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 31.0 ระบุ เชียงใหม่ รองลงมา ร้อยละ 28.14 ระบุ ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 19.35 ระบุ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 18.55 ระบุ ชลบุรี และร้อยละ 11.92 ระบุ กาญจนบุรี

ประชาชนคิดว่าควรท่องเที่ยวอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากโควิด-19 ? อันดับ 1 ร้อยละ 83.29 ระบุ ควบคุม จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามขนาดของแต่ละพื้นที่ รองลงมา ร้อยละ 82.84 ระบุ เลือกสถานที่ที่มีการทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง อันดับ 3 ร้อยละ 78.50 ระบุ มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว อันดับ 4 ร้อยละ 74.07 ระบุ ผู้ให้บริการ พนักงานขับรถ ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่ อันดับ 5 ร้อยละ 72.09 ระบุ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่นักท่องเที่ยว อันดับ 6 ร้อยละ 69.56 ระบุ เว้นระยะห่างทางสังคม และอันดับ 7 ร้อยละ 53.84 ระบุ เที่ยวคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่มเล็ก ไม่ไปเป็นกลุ่มใหญ่

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งภายในระยะเวลาเท่าใด? อันดับ 1 ร้อยละ 41.40 ระบุ 1 ปี อันดับ 2 ร้อยละ 25.90 ระบุ ภายใน 6 เดือน อันดับ 3 ร้อยละ 20.52 ระบุ 2 ปี และอันดับ 4 ร้อยละ 12.18 ระบุ มากกว่า 2 ปี

ประชาชนอยากให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหรือไม่? อันดับ 1 ร้อยละ 54.39 ไม่อยากให้เข้ามา อยากเชิญชวนให้คนไทยเที่ยวในประเทศก่อน อันดับ 2 ร้อยละ 24.28 อยากให้เข้ามาเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ และอันดับ 3 ร้อยละ 21.33 ไม่อยากให้เข้ามา เพราะกลัวแพร่เชื้อโควิด-19