xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล คาด 1 ปี ท่องเที่ยวฟื้นฟู เชียงใหม่คนอยากไปที่สุด ยังไม่อยากเปิดให้ต่างชาติมา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว เชียงใหม่อันดับ 1 ที่อยากไปมากที่สุด หลังคลายล็อก ประจวบฯรองมา แนะจำกัดนักท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ เลือกที่ทำการฆ่าเชื้อ คาด 1 ปี ท่องเที่ยวฟื้นตัว แต่ยังไม่อยากให้ต่างชาติเข้ามา

วันนี้ (14 มิ.ย.) ตามที่รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ หลังสถานการณ์ของโรค COVID-19 เริ่มคลี่คลาย และมีแผนฟื้นฟู การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กลับมาสร้างรายได้ เชิญชวนคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยเร็ว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี พฤติกรรมท่องเที่ยว ของ คนไทยหลังคลายล็อกดาวน์ จำนวนทั้งสิ้น 1,116 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5 จังหวัด” ที่ประชาชนอยากไปเที่ยวมากที่สุด หลังจากรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์
อันดับ 1 เชียงใหม่ 31.00%
อันดับ 2 ประจวบคีรีขันธ์ 28.14%
อันดับ 3 กรุงเทพมหานคร 19.35%
อันดับ 4 ชลบุรี 18.55%
อันดับ 5 กาญจนบุรี 11.92%

2. ประชาชนคิดว่าควรท่องเที่ยวอย่างไร? จึงจะปลอดภัยจาก COVID-19
อันดับ 1 ควบคุม จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามขนาดของแต่ละพื้นที่ 83.29%
อันดับ 2 เลือกสถานที่ที่มีการทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง 82.84%
อันดับ 3 มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว 78.50%
อันดับ 4 ผู้ให้บริการ พนักงานขับรถ ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่ 74.07%
อันดับ 5 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่นักท่องเที่ยว 72.09%
อันดับ 6 เว้นระยะห่างทางสังคม 69.56%
อันดับ 7 เที่ยวคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่มเล็ก ไม่ไปเป็นกลุ่มใหญ่ 53.84%

3. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งภายในระยะเวลาเท่าใด?
อันดับ 1 1 ปี 41.40%
อันดับ 2 ภายใน 6 เดือน 25.90%
อันดับ 3 2 ปี 20.52%
อันดับ 4 มากกว่า 2 ปี 12.18%

4. ประชาชนอยากให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหรือไม่?
อันดับ 1 ไม่อยากให้เข้ามา อยากเชิญชวนให้คนไทยเที่ยวในประเทศก่อน 54.39%
อันดับ 2 อยากให้เข้ามาเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ 24.28%
อันดับ 3 ไม่อยากให้เข้ามา เพราะกลัวแพร่เชื้อโควิด-19 21.33%


กำลังโหลดความคิดเห็น...