xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพลชี้วิกฤตว่างงานมาจากโควิด-19 ศก.แย่ ก่อให้เกิดหนี้สิน จี้รัฐช่วยเหลือจ้างงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่องวิกฤตว่างงาน ส่วนมากมาจากโควิด-19 รองมาเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน และสุขภาพจิตตามมา แนะรัฐช่วยเหลือจ้างงาน ลดภาษี

วันนี้ (7 มิ.ย.) สถานการณ์ด้านแรงงานปี 2563 กรณีปัญหาการว่างงาน ตกงาน และถูกเลิกจ้าง ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่ม มากขึ้น ทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาดังกล่าว นอกจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำแล้ว การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกัน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ระดมความคิดแก้วิกฤตว่างงาน” จำนวนทั้งสิ้น 1,038 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าสาเหตุของ “วิกฤตว่างงาน” มาจากเรื่องอะไร อันดับ 1 การแพร่ระบาดโควิด-19 88.18% อันดับ 2 เศรษฐกิจไม่ดี 74.03% อันดับ 3 ปิดกิจการ 46.22% อันดับ 4 ไม่มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่ม 45.35% อันดับ 5 เลือกงาน 21.12%

2. ประชาชนคิดว่า “การว่างงาน” ทำให้เกิดปัญหาอะไรตามมาบ้าง อันดับ 1 หนี้สิน 88.91% อันดับ 2 ความเครียด/สุขภาพจิต 85.73% อันดับ 3 ปัญหาความยากจน 73.48% อันดับ 4 ปัญหาครอบครัว 73.29% อันดับ 5 ปล้น จี้ ชิงทรัพย์ 67.60% อันดับ 6 ฆ่าตัวตาย 60.08% อันดับ 7 การคดโกง หลอกลวง ต้มตุ๋น 52.75% อันดับ 8 ทุจริต/คอรัปชัน 42.82%

3. กรณี “วิกฤตว่างงาน” ประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องอะไร อันดับ 1 การจ้างงานจากภาครัฐ 71.00% อันดับ 2 มาตรการทางภาษี เช่น ลดภาษี 63.82% อันดับ 3 ให้เงินช่วยเหลือ/ค่าครองชีพ 58.58% อันดับ 4 ฝึกอาชีพ 54.22% อันดับ 5 หาแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 44.91%


กำลังโหลดความคิดเห็น...