xs
xsm
sm
md
lg

จนท.เขตปทุมวัน ลงพื้นที่สวนลุมพินีตรวจความเรียบร้อยมาตรการป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอบหมายให้ นายมาณพ สายแก้ว หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติตามแผนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในสวนลุมพินี พื้นที่เขตปทุมวัน การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการเข้าใช้สวนทั้งบริเวณทางเข้าและบริเวณทั่วไปภายในสวน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในสวน ให้ผู้ปฏิบัติตามข้อกำหนด อาทิ ให้สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่ในสวน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ห้ามออกกำลังกายเป็นกลุ่มๆ ห้ามจับกลุ่มพูดคุยกัน ห้ามรับประทานอาหารเป็นต้น และได้กำชับเจ้าหน้าที่สวนลุมพินีจัดตั้งจุดตรวจความเรียบร้อย ทางเข้า - ทางออก มีเจลแอลกกอฮอล์ล้างมือ และวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มาใช้บริการสวนลุมพินี ซึ่งประชาชนที่เข้ามาใช้บริการการออกกำลังกายภายในสวนลุมพินีให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี