xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแห่งที่ 16 ให้ รพ.อุดรธานี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน”ให้กับ “โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี” เป็นแห่งที่ 16 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว มีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อพัฒนาโดยเอสซีจี ได้แก่

1.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
2.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
3.โรงพยาบาลกลาง
4.สถาบันโรคทรวงอก
5.สถาบันบำราศนราดูร
6.โรงพยาบาลตำรวจ
7.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
8.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
9.โรงพยาบาลนครปฐม
10.โรงพยาบาลราชบุรี
11.โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
12.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
13.โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
14.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
15.โรงพยาบาลนครพิงค์
16.โรงพยาบาลอุดรธานี
17.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
18.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
19.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
20.โรงพยาบาลหาดใหญ่