xs
xsm
sm
md
lg

"จุรินทร์" เผย กนย.เห็นชอบหลักการประกันรายได้เกษตรกรสวนยาง ระยะที่ 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุม กนย.เห็นชอบในหลักการที่จะให้มีการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ฤดูกาลผลิตเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2563 โดยยึดแนวทางการประกันรายได้ระยะที่ 1  

ส่วนรายละเอียดของระยะที่ 2 นั้น นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือร่วมกัน แล้วนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป แต่ในภาพรวมถือว่าการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และยังดำเนินตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา  และนโยบายนี้จะช่วยให้เกษตรกรยังมีรายได้อีกทางให้พอมีเงินเลี้ยงชีพได้ นอกเหนือจากการขายยางในราคาตลาด