xs
xsm
sm
md
lg

กนย.อนุมัติโครงการสินเชื่อให้ผู้ประกอบกิจการไม้ยาง วงเงิน 2 หมื่น ล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ (1 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติโครงการสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งมีรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป