xs
xsm
sm
md
lg

รมว.พณ.จับมือ พม.ลงพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตยช่วยผู้เดือดร้อนจากพิษโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  พร้อม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย กทม. เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความยากลำบากจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของ พม. ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง